DE VERBO A VERBO
ebook

DE VERBO A VERBO (ebook)

Editorial:
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
ISBN:
978-84-9887-412-9
Páginas:
292
Formato:
HTML5 - Streaming
Derechos eBook:
Acceso perpetuo
DRM
Si

Esta obra contén no seu cerne a edición de cincuenta documentos notariais producidos en galego entre ca. 1225 e ca. 1260, lidos directamente sobre os orixinais, senón un caso excepcional (nº 6), que é un traslado cronoloxicamente moi próximo ao orixinal. Incluímos en apéndice cinco documentos máis anteriores a 1260, pero aos que non temos acceso directo porque se extraviou o orixinal e soamente os coñecemos ben mediante edición realizada nos nosos tempos (B, C, D), ben mediante copia coetánea (A e E). O criterio para a escolla dos documentos foi a lingua en que están escritos: o galego sensu strictu, isto é, sen incluír o portugués1. A inmensa maioría dos documentos foron redactados dentro do dominio lingüístico galego, pero hai algún exemplo procedente do exterior deste (nº 16, datado en Sevilla). Por tanto, a colección que presentamos acolle o groso da ?produción primitiva? en lingua galega, se por tal entendemos a producida en escrita romance (por oposición á latina medie val) e cun grao de definición idiomática indiscutible por oposición aos textos híbridos ou fronteirizos.