*INSTAL·LACIONS DE DISTRIBUCIÓ

*INSTAL·LACIONS DE DISTRIBUCIÓ (Libro en papel)

Editorial:
MARCOMBO
Año de edición:
ISBN:
978-84-267-2258-4
Páginas:
272
Encuadernación:
Bolsillo
-5%
29,95 €
28,45 €
IVA incluido
Disponible en 48 horas
Comprar

El llibre lnstal´lacions de distilbucó constitueix una eina valuosa (fruit de millorar, actualitzar normativament i renovar els continguts) per abordar l´estudi i cálcul de les xarxes de distribució en BT des de centres de transformació i les instal´lacions d´enllag corresponents. El llibre consta de set unitats: 1. El sistema eléctric de poténcia: en qué es dóna una visió general de la generació, el transport i la distribució de I´energia eléctrica. 2. Centres de transformació: unitat dedicada a aquest element tan important en la distribució eléctrica. S´aborden els diversos tipus existents, els components, el manteniment i la posada en servei. 3. Xarxes aéries de distribució en baixa tensió: tipus, components, muntatge, manteniment i celcul de seccions de conductors. 4. Xarxes subterránies de distribució en baixa tensió: análeg al capítol anterior, peró per a aquest tipus d´instal´lació. 5. Connexió a la xarxa de distribució d´una instal´lació receptora: on s´analitzen els procediments de previsió de cárregues i s´estudien les generalitats sobre connexions de servei eléctriques. 6. Configuració de les instal´lacions eléctriques d´enllag: unitat destinada a I´estudi de cada un dels seus elements: les caixes generals de protecció, les caixes de protecció i mesura, la lÖnia general de protecció, la centralització de comptadors, les derivacions individuals i la connexió de terra. 7. Documentació técnica de les instal´lacions: on s´aborden els aspectes de legalització d´instal´lacions eléctriques i la normativa d´aplicació. El text actual sorgeix a partir de I´experiéncia professional dels autors en l´ensenyament dels continguts en formació professional de grau mitjá i grau superior, i també és una eina útil per a I´autoaprenentatge i el reciclatge de professionals i d´estudiants d´enginyeries. El llibre destaca per: Un text enriquit amb una gran quantitat de fotografies i imatges que il´lustren els continguts i en faciliten la comprensro. Presa de decisions i procediments de cálcul exposats de manera estructurada i detallada i avalats per nombrosos exemples resolts que són molt útils per al treball individual, a més d´una guia per al docent. Gran quantitat d´exercicis variats, repartits al llarg dels capítols, que succeeixen I´exposició d´una matéria, la reforcen i permeten que l´alumnat tingui una actitud més activa en el procés d´aprenentatge. Al final de cada unitat hi ha exercicis d´autoavaluació, juntament amb activitats d´aprofundiment sustentats en diverses metodologies.

Otros libros del autor