MADRYGAL. REVISTA DE ESTUDIOS GALLEGOS VOL. 18, NÚM. ESPECIAL

MADRYGAL. REVISTA DE ESTUDIOS GALLEGOS VOL. 18, NÚM. ESPECIAL. IDENTIDADE, ALTERIDADE E EXILIO NA LITERATURA GALEGA (Libro en papel)

Editorial:
UCM
Año de edición:
Materia
Lengua y literatura
Páginas:
608
-5%
18,00 €
17,10 €
IVA incluido
Disponible en 2-3 semanas
Comprar

TABLA DE CONTENIDOS
"Limiar. O nomadismo dos estudos galegos: un encontro en Madrid" - Carmen Mejía Ruiz
"Un volume insólito na bibliografía antifranquista galega: "Galicia hoy", coordinado (con pseudónimos) por Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane, editado por Ruedo Ibérico (París) e impreso en Buenos Aires (1966)" - Xesús Alonso Montero
"Literatura galega en madrid: exótopos e belixerantes" - Vicente Araguas
"Unha literatura de nación sen Estado" - Silvia Bardelás Álvarez
"Borobó, biógrafo" - Raimundo García Paz
"Tres notables exiliados no congreso da emigración galega" - Modesto Hermida García
"Visión de xénero na crítica literaria galega feita na Galiza" - Verónica Martínez Delgado

ARTÍCULOS
""Cómaros verdes". O primeiro poemario galego de posguerra" - Patricia Arias Chachero
"Unha lectura de "A orfa de San Lourenzo" de Rogelio Civeira" - Leticia Eirín García
"Rimando en galego en Bos Aires: identidade na poesía de Avelino Díaz (1897-1971)" - Benigno Fernández Salgado
"Aproximación ecdótica ás edicións da obra poética de Lorenzo Varela" - José Ángel García López
"El diálogo intergeneracional de la familia Crecente en "Os libros arden mal" de Manuel Rivas" - Anna Lammers
"De España al Carajá: el hispanismo en "La Novela del Indio Tupinamba" de Eugenio F. Granell" - Azahara Palomeque Recio
"Identidade e alteridade en "Vento ferido" de Carlos Casares" - Laura Piñeiro Pais
"Crítica dunha identidade sentimental de Galicia: sentimento, razón e historia en Daniel Cortezón" - Santiago Sanjurjo Díaz
"Polifonía e hibridismo xenolóxico en "Lapidario" (2004) de Miguel-Anxo Murado" - Martín Veiga
"Las poéticas explícitas de José Ángel Valente y Antonio Colinas: caracterización de un géneroLas poéticas explícitas de José Ángel Valente y Antonio Colinas: caracterización de un género" - Rocío Badía Fumaz
"A "Medea dos fuxidos" de Manuel Lourenzo e a "Medea" de Eurípides. Influencias textuais e conceptos ético-emocionais" - Noelia Cendán Teijeiro
"Traducciones intra-sistémicas en la literatura infantil y juvenil (1940-1980)Traducciones intra-sistémicas en la literatura infantil y juvenil (1940-1980)" - Mónica Domínguez Pérez
""A Esmorga" y "La Parranda" de Eduardo Blanco Amor: dos lenguas, dos identidades, dos versiones de una novela" - Montserrat Doucet
"Posibles indicios del género de comedia ciudadana en "A man da Santiña" de Ramón Cabanillas" - Óscar Fernández Poza
"Bases para unha cronoloxía da literatura galega (1801-1900)" - Teresa López
""La Hija del Mar" y su proyección por el Mediterráneo" - María Jesús Nafría Fernández
"Vivaldi como personaje de ficción en "Concierto barroco" de Alejo Carpentier, "Stabat Mater" de Tiziano Scarpa y "Settecento" de Marcos Calveiro" - Rocío Peñalta Catalán
"A versión poética de Hes.Op.1-53 por Aquilino Iglesia Alvariño" - Amelia Pereiro Pardo
""¡Desperta Polska!" de Eduardo Pondal no contexto da loita independentista polaca" - Maria Boguszewicz
"A recepción do poemario "Fardel de eisilado" na Galicia interior e exterior a partir da correspondencia inédita de Luís Seoane" - Rafael Fraguas Vidal
"María Casares: do trasterro ó exilio" - Sabela Hermida Mondelo
"Los esperpentos de "Martes de Carnaval" entre deshumanización y exilio" - Matteo Mancinelli
"Emigración e exilio como tema na literatura dramática galega: algúns casos" - Roberto Pascual Rodríguez
"A idealización no exilio: construír a identidade, reconstruír a vida" - María Jesús Piñeiro Domínguez
"Na súa propia pel: contribucións autobiográficas á Guerra Civil. Conformación dunha narrativa singular" - María Rodríguez Suárez
"O "bello sexo" na prensa galega do Sexenio Revolucionario" - Ángel Arcay Barral
"A fala dos corpos. Entre Cixous, Shelley e Queizán" - Elvira Fente
""Estranxeira na súa patria", de Rosalía de Castro: a identidade negada na propia terra" - María Pilar García Negro
"Cara ao ermo. Estratexias para o cuestionamento da realidade desde a poesía galega recente" - Antía Marante Arias
"Identidades femininas e educación literaria: análise crítica das coleccións coeducativas para a infancia e a mocidade" - Montse Pena Presas
"A escrita de Teresa Moure e a identidade feminina" - Alicia Romero López
"La anticipación de la mente andrógina en "El caballero de las botas azules"" - Sebastian Stratan
"Achegamento aos grupos de galegos en Madrid durante os primeiros trinta anos do século XX: a Mocedade Céltiga" - Ana Acuña
"A interacción do aquí e do acolá na obra de Manuel Pereira Valcárcel" - María Curros Ferro
"Crônica do Grupo Bilbao 1996-2014: uma visão desde dentro" - Xavier Frias Conde
"O Grupo Bilbao como modelo de transculturalidade e identidade híbrida" - Begoña Regueiro Salgado
"Unha achega á historia da edición en Galiza: Lugo nos anos do franquismo" - Carme Fernández Pérez-Sanjulián
"Asociacionismo gallego y mercado del libro en la Buenos Aires del medio siglo: dos proyectos editoriales de Luís Seoane" - Federico Gerhardt
""La Oliva". A ponte entre dúas xeracións" - Xurxo Martínez González
""Semanario Pintoresco Español" (1836-1857): noticias sobre cultura gallega en la prensa romántica centropeninsular" - María Victoria Navas Sánchez-Élez
"Ediciós do Castro e Editorial Cuco-Rei (1963-1978)" - María Antonia Pérez Rodríguez
"A recuperación da memoria histórica: Guerra Civil, represión e exilio en Ediciós do Castro" - María Rosario Portela Yáñez
"As edicións facsimilares no Castro, un exemplo de recuperación da memoria histórica" - Leticia Quintás Pérez
"O exilio e a emigración na base da Editorial Galaxia dende a súa creación ata a década dos sesenta. O caso de Arxentina e Uruguai" - María Dolores Villanueva Gesteira
""Vikingland" e a epopeia da emigración" - José Antonio Cascudo
"As inéditas obras para guitarra de Juan José Mantecón e Jesús Bal y Gay, as dúas figuras musicais galegas da Generación del 27" - Samuel Diz
"O panorama actual das industrias culturais galegas: as políticas públicas culturais" - Marta González Suárez
"A plástica escénica na Galicia do século XXI" - Diego González Valeiras
"Achega á presenza (ou ausencia) do galego e a súa literatura en Dinamarca: estudo, tradución e coñecemento" - Vanesa Rodríguez Tembrás
""La Casa de la Troya". Una visión de Galicia en papel y en nitrato" - María Vaquero Argelés
"A arte contemporánea en Galiza. Os seus centros, artistas e xestoras" - María Dolores Villaverde Solar

Otros libros del autor